Håndtering af covid-19 hos Lystrup Svømning

Seneste nyt om corona restriktioner

Gældende for Lystrup Svømning

Covid-19 og Lystrup Svømning

Lystrup Svømning følger den aktuelle Covid-19 situation tæt. Dansk Svømmebadsteknisk Forening har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at høre, hvordan svømmehaller skal forholde sig til Coronavirus og den afledte sygdom COVID-19. Vi tager smittefaren af Coronavirussen meget alvorligt, og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan du se, hvilke tiltag vi har sat i gang i vores svømmehal, og hvad du som bruger og besøgende bør gøre.
 

VI HAR FOKUS PÅ CORONAVIRUSSEN

Som vi har meldt ud til alle medlemmer, så tager vi udgangspunkt i følgende forholdsregler:

  • Øget fokus på hygiejne og styrkelse af rengøringsrutiner
  • Én meters afstand i kø til billetlugen.
  • Begrænset antal personer i omklædningsrummene

Lystrup Svømning holder åbent for sine svømmeaktiviteter

Ophold i svømmehallen og deltagelse i svømmeaktiviteter er underlagt følgende retningslinjer:

  • Det indendørs forsamlingsloft er på 500 personer pr. 1. august.
  • Der skal som minimum holdes afstand 1 meters afstand. 
  • Kun 1 person pr. 2 m2
  • Omklædningsrummet skal forlades 15 min. efter endt undervisning/svømning.

Ingen krav om coronapas

Pr 1. august er der ikke længere krav om fremvisning af gyldigt coronapas for at få adgang til svømmehallen eller svømmeaktiviteter. Det vil sige er der IKKE skal fremvises coronapas for hverken svømmere eller tilskuere på balkonafsnittet. 

Fortsat fokus på coronaretningslinjer og -forholdsregler

Hos Lystrup Svømning følger vi hele tiden den aktuelle coronasituation tæt og har klarer proceduerer for håndteringen af evt. smitteudbrud. 

Vi forventer derfor også af alle besøgende, at retningslinjerne i svømmehallen overholdes, samt at personer med tegn på smitte/sygdom bliver hjemme.

Har du nogen spørgsmål i forbindelse med coronanedlukningen eller Lystrup Svømnings forskellige restriktioner er du velkommen til at kontakte os på pr@lystrupsvoemning.dk eller 20 47 48 01. 

Spørgsmål i forbindelse med Covid-19

1Skal man bruge mundbind når man tager i svømmehallen?

Nej - der er ingen krav om brug af mundbind når man opholder sig i svømmehallen, i omklædningsrummene eller på balkonafsnittet. 

2Retningslinjer for omklædningsrum?

For at skabe de bedst mulige forhold for ekstra plads i omklædningsrummene, så opfordrer vi til, at børn over 6 år klæder om selv. 

Man kan risikere at skulle afvente ledig kapacitet i omklædningsrummene, idet der er et begrænset antal kvadratmeter pr. person. Derfor er det vigtigt, at man maksimalt benytter de 15 minutter, som er afsat til omklædning før og efter svømning.

3Må man opholde sig på balkonafsnittet?

Ophold på balkonafsnit tilladt med gyldigt coronapas.

Vi kan igen tilbyde at forældre må opholde sig på vores balkonafsnit under svømmeundervisningen.

Der er hverken krav om coronapas eller brug af mundbind, men der skal være minimum 1 meters afstand mellem hver person.

4Rengøring i svømmehallen?

Vi har i denne tid øget rengøringsfrekvensen og styrket rutinerne for rengøring i svømmehallen. Her har vi et særligt fokus på berøringsfladerne, for at sikre, at du har trygge og rene omgivelser at færdes i. 

Der vil derudover være placeret håndsprit på både balkonafsnit, i omklædningsrum og foran billetlugen. 

Når der ikke er personale i omklædningen, bedes du anvende de fremstillet desinficerende whipes til at tørre dit skab af efter brug. 

5Må man tage i svømmehallen, hvis man har symptomer for coronavirus?

Udviser man symptomer på coronavirus bør man ikke tage i svømmehallen. Vi henstiller samtidigt vores personale til at blive hjemme, hvis de udviser symptomer. For nærmere information om symptomer på coronavirus henviser vi til sundhedsmyndighedernes hjemmeside: Sundhedsstyrelses Covid-19-guide

6Må jeg hjælpe mit barn igennem omklædningsrummet?

Vi har hos Lystrup Svømning ansat personale i omklædningsrummene mandag-torsdag fra 14:45-16:30, der vil stå klar til at hjælpe børn igennem omklædningsrummene. 

Vi opfordre alle børn over 6 år til at klæde om selv.

Børn mellem 4-6 år må have en forældre med til at hjælpe i omklædningen. Vi opfordrer samtidigt til, at en voksen hjælper flere børn igennem omklædningen hvis dette er muligt. 

7Refusion af kontingent i forbindelse med covid-19 nedlukning

Lystrup Svømning tilbyder ikke refusion af kontingenter i forbindelse med corona nedlukningen. Dette skyldes, at et kontingent er et udtryk for at være medlem i en idrætsforening og ikke for en bestemt ydelse. Medlemmer kan derfor ikke kræve at få hele eller dele af kontingentet retur i forbindelse med midlertidig nedlukning eller indstilling af Lystrup Svømnings svømmeaktiviteter.
Vi håber på forståelse fra vores medlemmer – dit kontingent er med til at sikre, at Lystrup Svømning fortsat kan tilbyde svømning til babyer, børn, unge, voksne og seniorer på den anden side af covid-19 restriktionerne.
Du kan læse mere om refusion af kontingent på DIF.

Lystrup Svømning har ligesom landets øvrige foreninger været hårdt ramt af de mange og lange covid-19 nedlukninger. Vi er gået glip af en lang række indtægter fra vores daglige drift og for aflyste arrangementer. I samme periode har vi stadig haft udgifter til personale i foreningens administration, der blandt andet har stået for planlægningen af den kommende sæsons spændende svømmetilbud.

Vi har søgt relevante covid-19 hjælpepuljer, men har ikke kunne få fuld dækning af de tabte indtægter eller udgifter i forbindelse med covid-19 restriktioner og nedlukninger.

X