Håndtering af covid-19 hos Lystrup Svømning

Seneste nyt om corona restriktioner

Gældende for Lystrup Svømning

Covid-19 og Lystrup Svømning

Lystrup Svømning følger den aktuelle Covid-19 situation tæt. Dansk Svømmebadsteknisk Forening har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen for at høre, hvordan svømmehaller skal forholde sig til Coronavirus og den afledte sygdom COVID-19. Vi tager smittefaren af Coronavirussen meget alvorligt, og følger sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her kan du se, hvilke tiltag vi har sat i gang i vores svømmehal, og hvad du som bruger og besøgende bør gøre.
 

VI HAR FOKUS PÅ CORONAVIRUSSEN

Som vi har meldt ud til alle medlemmer, så tager vi udgangspunkt i følgende forholdsregler:Nøgler til skabe bliver sprittet af efter hver bruger.

 • Hvert andet skab i omklædning tages ikke i brug.
 • Alle håndtag, toilet samt flader som røres ved rengøres hver halve time.
 • Én meters afstand i kø til billetlugen.
 • Sauna åbnes ikke grundet pladsforhold og hygiejne.
 • Begrænset antal personer i omklædningsrummene
 • Krav om mundbind ved ophold i foyerområde og indtil man kommer frem til sit skab

Vi kræver ligeledes af alle besøgende, at retningslinjerne i svømmehallen overholdes, samt at personer med tegn på smitte/sygdom bliver hjemme.

Har du nogen spørgsmål i forbindelse med coronanedlukningen eller Lystrup Svømnings forskellige restriktioner er du velkommen til at kontakte Theis Moltke på pr@lystrupsvoemning.dk eller 20 47 48 01. 

Lystrup Svømning har genåbnet for sine svømmeaktiviteter

Genåbningen er underlagt følgende retningslinjer:

 • Det indendørs forsamlingsloft er på 100 personer pr. 14. juni.
 • Der skal som minimum holdes afstand. Kun 1 person pr. 4 m2
 • Det er kun personale og svømmere, der må opholde sig i svømmehallen.
 • Balkonafsnittet er åbent med krav om gyldigt coronapas
 • Omklædningsrummet skal forlades 15 min. efter endt undervisning/svømning.

Krav om coronapas for personer over 18 år

 • Svømmere over 18 år skal have gyldigt coronapas, som skal fremvises til personale i billetlugen ved tildeling af nøgle. 
 • Personer over 18 år der opholder sig på balkonafsnittet, skal have gyldigt coronapas
 • Forældre/ledsagere til baby- og småbørnssvømning er ikke underlagt krav om gyldigt coronapas
 • Se hvilke svømmetilbud der er underlagt krav om coronapas nederst på siden

Taknemmelige for opbakningen! 

I forbindelse med genåbningen vil vi hos Lystrup Svømning gerne udtrykke stor taknemlighed for vores medlemmers uundværlige opbakning under den seneste nedlukning!  

Den seneste nedlukning har føles lang og hård. Vi glæder os derfor meget til, at vi ud fra den seneste melding fra statsministeriet snart kan komme tilbage i vandet, hvilket gør, at vi ender med at 2/3 del af svømmesæsonen 2020/2021 er i bassinet. Vi glæder os til at byde vores medlemmer tilbage i vores skønne foreningsfællesskab i det våde miljø.

Vil du vide mere om Lystrup Svømnings retningslinjer og forhold i forbindelse med Covid-19 nedlukningerne, kan du læse mere her på vores hjemmeside.

Sæsonen varer til og med torsdag d. 24. juni

Lystrup Svømnings sæson strækker sig helt frem til og med torsdag d. 24 juni, ugen op til skolernes sommerferie. Der vil derfor være lidt mere end 2 måneder tilbage af sæsonen når vi igen må åbne for vores savnede medlemmer!

Fortsat fokus på covid-19 forholdsregler og retningslinjer

Hos Lystrup Svømning vil vi stort fokus på covid-19 forholdsregler og retningslinjer. Kontaktoverflader vil jævnligt blive rengjort, nøgler vil blive afsprittet efter brug og der vil være håndsprit tilgængeligt for alle medlemmer.

Svømmehold der genåbnede fra 21. april

Uden krav om coronapas

Småbørnshold:

Babysvømning
Supersvømmere
Søheste
Blåmuslinger
Haletudser

Hold med særlige behov:

Søanemoner
Søstjerne
Blæksprutter
Hajer

Børnehold:

Rejer
Flyvefisk
Piratfisk
Delfiner
Guldfisk
Sværdfisk
Makreller
Rødspætter
Rovfisk Talent
Rovfisk Sprint

ActionSport og vandpolo:

ActionSport RescueKids
ActionsSport Tri
ActionSport Girls
ActionSport Challenge
Vandpolo U11
Vandpolo U13
Vandpolo U15
Vandpolo U17

Svømmehold der genåbner fra 6. maj

Med krav om coronapas

AquaFitness:

AquaFitness Gravide
AquaFitness Energy
AquaFitness Effect
AquaFitness Base

Svømme Teknik:

Svøm Teknik Classic
Svøm Teknik Basic
Svøm Teknik Crawl 
Svøm Teknik Crawl Ekstra

Vandpolo og Legenderne:

Vandpolo 2. division
MotionsPolo
Vandpolo Damer
Legenderne

SeniorMotion:

SeniorMotion Basic
SeniorMotion Power

VoksenMotion:

Vores VoksenMotion hold 19 åbner for alle tilmeldte med sæsonkort samt for svømmere med klippekort. Det vil ikke være muligt at købe enkeltbillet.

Spørgsmål i forbindelse med Covid-19

1Refusion af kontingent i forbindelse med covid-19 nedlukning

Lystrup Svømning tilbyder ikke refusion af kontingenter i forbindelse med corona nedlukningen. Dette skyldes, at et kontingent er et udtryk for at være medlem i en idrætsforening og ikke for en bestemt ydelse. Medlemmer kan derfor ikke kræve at få hele eller dele af kontingentet retur i forbindelse med midlertidig nedlukning eller indstilling af Lystrup Svømnings svømmeaktiviteter.
Vi håber på forståelse fra vores medlemmer – dit kontingent er med til at sikre, at Lystrup Svømning fortsat kan tilbyde svømning til babyer, børn, unge, voksne og seniorer på den anden side af covid-19 restriktionerne.
Du kan læse mere om refusion af kontingent på DIF.

Lystrup Svømning har ligesom landets øvrige foreninger været hårdt ramt af de mange og lange covid-19 nedlukninger. Vi er gået glip af en lang række indtægter fra vores daglige drift og for aflyste arrangementer. I samme periode har vi stadig haft udgifter til personale i foreningens administration, der blandt andet har stået for planlægningen af den kommende sæsons spændende svømmetilbud.

Vi har søgt relevante covid-19 hjælpepuljer, men har ikke kunne få fuld dækning af de tabte indtægter eller udgifter i forbindelse med covid-19 restriktioner og nedlukninger.

2Skal man bruge mundbind når man tager i svømmehallen?

Fra d. 29. oktober er der krav om brug af mundbind for alle over 12 år i alle offentlige rum. Dette gør sig også gældende ved Lystrup Svømning.

 • Mundbind eller visir skal bæres fra man træder ind på Lystrup Skole indtil man kommer frem til sit skab i omklædningsrummet.
 • Mundbind/visir skal ikke bæres i bruseområdet og svømmehalsmiljøet. 
 • Hjælper man som forældre et barn i omklædningsfaciliteterne, skal man bære mundbind/visir i hele omklædningsfaciliteterne. 
 • Vores ansatte i omklædningsfaciliteterne vil bære visir
3Retningslinjer for omklædningsrum?

For at skabe de bedst mulige forhold for ekstra plads i omklædningsrummene, så opfordrer vi til, at børn over 6 år klæder om selv. Vi har afsat ekstra personale til at hjælpe i omklædningsrummene på alle børnehold i hverdagene, således at alle børn kan få hjælp omklædning. Derfor henvises alle forældre til at vente udenfor, imens børnene klæder om med hjælp fra vores personale.

Man kan risikere at skulle afvente ledig kapacitet i omklædningsrummene, idet der er et begrænset antal kvadratmeter pr. person. Derfor er det vigtigt, at man maksimalt benytter de 15 minutter, som er afsat til omklædning før og efter svømning.

4Må man opholde sig på balkonafsnittet?

Ophold på balkonafsnit tilladt med gyldigt coronapas.

Vi kan igen tilbyde at forældre må opholde sig på vores balkonafsnit under svømmeundervisningen. For at opholde sig på vores balkonafsnit er der krav om fremvisning af et gyldigt coronapas for alle personer over 18 år. Der vil af Lystrup Svømnings personale, der er iklædt de grønne trøjer, blive tjekket coronapas ved hvert svømmehold.

Har man ikke et gyldigt coronapas må man ikke opholde sig på balkonafsnittet og man henvises derfor til at opholde sig udenfor eller foran billetlugen.

Alt adgang til balkonafsnittet skal ske via indgangen bag billetlugen.

Der er fortsat krav om brug af mundbind når man er stående og må først tages af når man er siddende. Der er desuden krav om at holde minimum 1 meters afstand og der må maksimalt opholde sig 34 personer på balkonafsnittet.

 

5Rengøring i svømmehallen?

Vi har i denne tid øget rengøringsfrekvensen og styrket rutinerne for rengøring i svømmehallen. Her har vi et særligt fokus på berøringsfladerne, for at sikre, at du har trygge og rene omgivelser at færdes i. 

Der vil derudover være placeret håndsprit på både balkonafsnit, i omklædningsrum og foran billetlugen. 

Når der ikke er personale i omklædningen, bedes du anvende de fremstillet desinficerende whipes til at tørre dit skab af efter brug. 

6Må man tage i svømmehallen, hvis man har symptomer for coronavirus?

Udviser man symptomer på coronavirus bør man ikke tage i svømmehallen. Vi henstiller samtidigt vores personale til at blive hjemme, hvis de udviser symptomer. For nærmere information om symptomer på coronavirus henviser vi til sundhedsmyndighedernes hjemmeside: Sundhedsstyrelses Covid-19-guide

7Er der krav om Coronapas for personer over 18 år, der deltager i svømmeundervisningen
Opdaterede 19. april

Det har ikke været muligt at finde et entydigt svar på, om der er krav om coronapas eller negativ covid-19 test for voksne over 18 år, der deltager i svømmeundervisningen på vores baby- og småbørnshold. 

Hos Lystrup Svømning opfordrer vi dog alle personer over 18, der ønsker at deltage i svømmeundervisningen om at have et gyldigt coronapas eller en negativ covid-19 test der er maksimalt 72 timer gammel. 

Vi er i løbende dialog med Dansk Svømmeunion samt kulturministeriet og vil informere vores medlemmer herom via vores nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier. 

8Må jeg hjælpe mit barn igennem omklædningsrummet?

Vi har i disse tider ansat ekstra personale i omlæsningsrummene for at kunne hjælpe alle børn bedst muligt igennem omklædningsrummene. Derfor beder vi også alle børn over 6 år, om at klæde om selv, med hjælp fra Lystrup Svømnings personale. 

Børn mellem 4-6 år må have en forældre med til at hjælpe i omklædningen, hvis dette er en nødvendighed for at barnet kan gennemføre undervisningen. Dog opfordrer vi kraftigt til, at en voksen hjælper flere børn igennem omklædningen hvis dette er muligt. Lystrup Svømnings personale står samtidigt også altid klar til at hjælpe alle svømmere igennem omklædningsrummet. 

X