Børn og teens med særlige behov

Søstjerner - Blæksprutter - Hajer

Vi tilbyder Søstjerner, Blæksprutter og Hajer, som er aldersdifferentieret hold målrettet til børn med særlige behov. "At have særlige behov" kan være børn og teenagere, som er usikre, psykisk sårbare, har motoriske udfordringer, overvægtsproblemer, ADHD eller andre særlige behov. Det er vigtigt for os, at instruktørerne særligt på disse hold sikrer, at det enkelte barn altid føler sig tryg og samtidig også udfordres til at kunne dygtiggøre sig i vandet. Derfor lægger vi vægt på, at der i undervisningen skabes et tillidsforhold og en god kontakt mellem instruktører og børn/unge.

Vi har på holdene for Børn med særlige behov flere instruktører/hjælpere og færre børn end vi har på vores øvrige svømmetilbud til børn og unge. Dette giver god tid og rum til individuel hjælp.

Lystrup Svømning har på disse hold ikke afsat personaleressourcer til omklædning, hvorfor børn og unge, som har brug for hjælp i omklædningsrummet, skal ledsages af en voksen af samme køn som barnet.

Søanemoner - Børn med Fysisk eller Psykisk funktionsnedsættelse med personlig ledsager

Vi tilbyder et hold om ugen til børn og unge i alderen 4 - 10 år, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som kræver en personlig hjælper til at støtte barnet i vandet.

Halliwick konceptet er en undervisningsmetode, som er specielt udviklet til at lære fysisk funktionshæmmede at svømme og blive fuldstændig uafhængige i vandet – uden hjælp og hjælpemidler. Grundlaget er viden om og udnyttelse af vandets fysiske egenskaber. De færdigheder, som selv svært fysisk funktionshæmmede kan opnå, er ofte langt større, end hvad vedkommende på forhånd havde forestillet sig muligt.

Undervisningen foregår som styrede gruppe-aktiviteter, som skal gøre det sjovt at blive tilvænnet til vandet og at træne bestemte færdigheder. Forældrene skal hjælpe til at motivere og evt. fastholde barnet i aktiviteten samt give den fornødne støtte under vejledning af trænede instruktører. Målet er en fuldstændig tryghed og uafhængighed i vand. Den første svømmeart som indlæres er rygsvømning.

Kontakt inden tilmelding

Louise Dixen

21 29 48 01Søstjerner

5 - 8 år

Holdet er for øvede som uøvede børn indenfor ovennævnte aldersgruppe. Vi underviser i svømmearterne crawl, rygcrawl, spring, vejrtrækning og dyk. Undervisningen suppleres med forskellige udfordrende lege og sjove aktiviteter Øvelserne varierer fra individuelle til gruppeøvelser alt efter børnenes behov.


Tilmeld

Aktuel pris

kr.1.260

  + gebyr
 • Pris for fuld sæson:
 • 1.475 kr.
Søstjerner tilbydes 1 gang om ugen: Onsdag kl. 16.00 - 16.30

Blæksprutter

8 - 12 år

Holdet er for øvede som uøvede børn indenfor ovennævnte aldersgruppe. Vi underviser i svømmearterne crawl, rygcrawl, spring, vejrtrækning og dyk. Undervisningen suppleres med forskellige udfordrende lege og sjove aktiviteter Øvelserne varierer fra individuelle til gruppeøvelser alt efter børnenes behov.


Tilmeld

Aktuel pris

kr.1.260

  + gebyr
 • Pris for fuld sæson:
 • 1.475 kr.
Blæksprutter tilbydes 1 gang om ugen: Tirsdag kl. 17.00 - 17.30

Hajer

12 - 18 år Holdet er for øvede som uøvede teenagere indenfor ovennævnte aldersgruppe. Vi underviser i svømmearterne crawl, rygcrawl, spring, vejrtrækning og dyk. Undervisningen suppleres med forskellige udfordrende lege og sjove aktiviteter Øvelserne varierer fra individuelle til gruppeøvelser alt efter den enkelte deltagers behov.


Tilmeld

Aktuel pris

kr.1.260

  + gebyr
 • Pris for fuld sæson:
 • 1.475 kr.
Hajer tilbydes 1 gang om ugen: Tirsdag kl. 17.30 - 18.00

Søanemoner

4 - 10 år Holdet er for børn/unge med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, der kræver, at barnet har en personlig ledsager med i vandet. Holdene undervises ud fra Halliwick-metoden, der er en undervisningsmetode, som er udviklet specielt til indlæring af svømning til handicappede. Alle undervisere på holdene er uddannede svømmeinstruktører og har efterfølgende taget uddannelsen i Halliwicksvømning.


Tilmeld

Aktuel pris

kr.1.660

  + gebyr
 • Pris for fuld sæson:
 • 1.975 kr.
Søanemoner tilbydes 1 gang om ugen: Lørdag kl. 11.15 - 11.45

X