Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter

På denne side vil vi give dig indblik i projektet Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter. Vores hensigt er at give dig indblik i tankerne bag projektet og give dig mulighed for at støtte projektet, da vi ikke kommer langt uden det lokale engagement. I det nye Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter har vi fokus på at skabe faciliteter som giver plads til alle svømmere på alle niveauer. Vi vil blive ved med at tænke i nye former for svømmehold, som imødekommer netop dit behov for en udbytterig træning og samtidig skabe rum for, at nye målgrupper kan blive en del af vores fantastiske fællesskab.

I dag er gode idrætsfaciliteter ikke længere en selvfølge i de lokale bysamfund. Det har selvfølge mange årsager, men ét er sikkert: Udviklingen finder sted dér, hvor folk lokalt er i stand til at skabe og sikre nye projekter i samarbejde med eksterne kræfter såsom fonde og sponsorsamarbejde. For at realisere udvidelsen af Lystrup Svømmehal, skal vi lokalt være i stand til at gå forrest med at skabe og sikre projektet.

Mål og formål med Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter

Lystrup Svømnings vision om, at vi sammen med dig kan realisere projekt Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter er gået i opfyldelse. Vores ønske er, at udvide trænings- og bevægelsesmuligheder, således at vi kan kombinere og tilbyde træning, læring og leg i vand, men samtidig også have trænings- og aktivitetsmuligheder i arealet ved svømmeanlægget. Vi har i de senere år arbejdet med forbedring af aktiviteter til forskellige målgrupper, og har derfor også involveret og engageret os i projekter, som giver os erfaring og udviklingsmuligheder for at skabe det bedst mulige interaktive miljø i det nye anlæg.

I Lystrup Svømning har vi et mål om at der 2-3 timer af den daglige undervisning skal væremålrettet borgere med særlige behov. Derfor lægger vi et stort arbejde i at skabe de bedst mulige forhold for den målgruppe. Når Momentet står færdigt vil vi kunne tilbyde genoptræning i vand, svømning til skrøbelige ældre, samt forskellige svømmehold til fysisk-og psykiskhandicappede.


Sådan kan du støtte

Udviklingen af Lystrups nye bymidte starter hos dig! Arbejdet med udviklingen af Momentet er sket med udgangspunkt i lokalborgernes tanker og ønsker. Vi har forsøgt at efterkomme fysiske behov, såvel som sociale behov ved udarbejdelsen af miljøet i og omkring Momentet.

Vi har åbnet en konto, som kun er til donationer, så vi kan følge dem nøje, og så de ikke går til andre udgifter i Lystrup Svømning. Du kan være med til at gøre en forskel ved at støtte ved på en af følgende måder

På forhånd tak for støtten og interessen i projektet.

  • Støtte via DGI's gavefond - her kan du, eller dit firma støtte projektet, og alle indbetalinger er fradragsberettigede!
  • Indsætte beløbet via netbank til konto 7265 - 0001189648. I overførslen bedes du skrive ”støtte fra dit navn + mobilnummer”
  • Mobilepay til nummer 678 807
  • Ved større donationer over 1.000 kr. vil vi gerne høre fra dig – Vi vil gerne dele gode historier samt samarbejde om synlighed ud fra ”noget for noget” princippet
  • Har du andre forslag eller interesse i at støtte/hjælpe på anden vis, så bedes du kontakte formand Camilla Jørgensen på tlf. 26 70 97 03
 

Se dem, som har støttet projektet

Lystrup Svømning styrer og finansierer selv processen, og en stor del af finansieringen er derfor rejst gennem adskillige arrangementer og frivilligt arbejde. Det er et stort projekt at løfte, og Lystrup Svømning har derfor også startet diverse indsamlinger bl.a. i samarbejde med den lokale Aarhuskunstner Hans Krull, der har signeret 200 plakater af sit kendte maleri "Mågekysset" - hele overskuddet herfra går ubeskåret til Projekt Nyt Svømme- og Aktivitetscenter: Momentet. Aarhus Kommune har desuden i årene 2013-2015 afsat i alt 2,7 millioner til projektet gennem deres anlægspulje.
Se oversigten over støtte til projektet
 

Fonde & Organisationer

Donationer for i alt:
18.779.000 kr.

Virksomheder


Donationer for i alt:
300.766 kr.

Privatpersoner


Donationer for i alt:
33.824 kr.

Lystrup Svømning

Ved at afholde og hjælp ved arrangementer har vi indsamlet i alt: 4,7 mio. kr.

Midler doneret og indtjent til projektet i alt opgjort september 2020: 23.813.590 kr.

Organisationer og fonde:

Lokale og anlægsfonden
Lokale og Anlægsfonden: 6.500.000 kr.
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune: i alt 11.600.000 kr. (Tilskud: Pulje for idrætsfaciliteter + Sport og Fritids anlægspulje - flere år)
DIGDGI
DIF og DGI's Foreningspulje 364.000 kr. (til innovativt træningsudstyr i 25 m. bassin og handicaplift)
Lystrup IF
Lystrup IF: 150.000 kr.
Velux Fonden
Velux Fonden Aktive Ældre: 30.000 kr. (til træningselementer)
Lions Club Lystrup
Lions CLub Lystrup 25.000 kr. (Til HopSpots i klubhuset)
Jascha Fonden
Jascha Fonden 75.000 kr. (Handicap-loftlift i omkældningsrum)
Nordea Fonden 35.000 kr. (doneret til udeområdet)

Virksomheder:

Hans Krull
Hans Krull - Mågekysset: 200.000 kr.
Av experten
A/V Experten: 20.000 kr.
Haucon
HauCon A/S: 16.000 kr. (Købt Hans Krull Maleri på auktion)
Stantræk
Stantræk A/S: 12.000 kr.
Ktp
ktp Data A/S: 10.000 kr.
EstateLogo
Estate Lystrup: 10.000 kr.
Handelsbanken Aarhus Nord
Handelsbanken Aarhus Nord: 10.000 kr.
Compell
Compell: 6.000 kr.
Superbrugsen
Super Brugsen Lystrup: 5.766 kr.
Kiopraktor Lystrup
Kiropraktor Lystrup: 5.000 kr.
Lystrup Fysioterapi_kopi
Lystrup Fysioterapi: 4.000 kr.
Jyllands Markisefabrik
Jyllands Markisefabrik: 2.000 kr.
X