Kort Briefing om projekt Ny Svømmehal i Lystrup

Med dette skriv vil vi give dig indsigt i projekt ”Den interaktive Svømmehal”. Vores hensigt er at vække din og andres interesse i at støtte projektet, da projektet uden lokale engagement og hjælp vil blive vanskelig at realisere.    

Indsamling til fordel for projekt ”Den interaktive Svømmehal”

Vi forestiller os, at vi kan motivere og engagere dig og andre læsere til at støtte projektet med et tilskud. Alle beløb er selvfølgelig velkommen – dog går vi ud fra målet om, at på et år at finde 4.000 donationer, som i gennemsnit støtter med 500 kr. Altså med tanken om, at nogle har mulighed for at støtte med mere end andre.

Sådan støtter du

Vi har åbnet en konto, som kun er til donationer, så vi kan følge dem nøje, og så de ikke går til andre udgifter i Lystrup Svømning. Du kan være med til at gøre en forskel og kan støtte ved på en af følgende måder:

På forhånd tak for støtten og interessen i projektet. Du kan på lystrupsvoemning.dk og på vores facebookside følge med i projektet og dets fremdrift.

  • Indsætte beløbet via netbank til konto 7264–1186456. I overførslen bedes du skrive ”støtte fra dit navn + mobilnummer”
  • Mobilepay til mobilnummer 22 53 78 01
  • Ved større donationer over 1.000 kr. vil vi gerne høre fra dig – Vi vil gerne dele gode historier samt samarbejde om synlighed ud fra ”noget for noget” princippet
  • Har du andre forslag eller interesse i at støtte/hjælpe på anden vis, så bedes du kontakte formand Camilla Jørgensen på tlf. 20 47 48 01

Vores mål for realisering af projektet

I dag er gode idrætsfaciliteter ikke længere en selvfølge i de lokale bysamfund.

Det har selvfølge mange årsager, men et er sikkert: Udviklingen finder sted dér, hvor folk lokalt er i stand til at skabe og sikre nye projekter i samarbejde med eksterne kræfter såsom fonde og sponsorsamarbejde. For at realisere udvidelsen af Lystrup Svømmehal, skal vi lokalt være i stand til at gå forrest med at skabe og sikre projektet.

Lystrup Svømning har en vision om, at vi sammen med jer som brugere og interessenter særligt fra Århus Nord og forstadsbyerne omkring kan realisere projekt ”Den Interaktive Svømmehal”

Vores ønske er, at vi til juli 2017 har samlet 2. millioner kroner

I dag er gode idrætsfaciliteter ikke længere en selvfølge i de lokale bysamfund.

Med inspiration fra lignende lokale projekter, har vi derfor os det mål, at inden sommerferien 2017 har borgere og erhvervsliv støttet projektet med min. 2 mio. kroner (svarende til 10 % af den estimerede byggesum). Den resterende del af byggesummen findes ved kommunal støtte, egenkapital, frivilligt arbejde, fondsmidler samt mulige større bidrag fra lokale interessenter. I skrivende stund (april 2016) har Lystrup Svømning samlet 30-40 % af byggesummen.

Penge doneret fra lokalsamfundet - opgjort april 2016:10.000 kr.

Formålet for ”Den interaktive svømmehal”

I dag er gode idrætsfaciliteter ikke længere en selvfølge i de lokale bysamfund.

Det er klubbens ønske at udvide trænings- og bevægelsesmuligheder, således at vi kan kombinere og tilbyde træning, læring og leg i vand, men samtidig også i samme hal have trænings- og aktivitetsmuligheder i arealet ved svømmeanlægget. Vi har i de senere år arbejdet med forbedring af aktiviteter til forskellige målgrupper, og har derfor også involveret og engageret os i projekter, som giver os erfaring og udviklingsmuligheder for at skabe det bedst mulige interaktive miljø i det nye anlæg.

X