Børn og teens med særlige behov

Søstjerner - Blæksprutter - Hajer

Vi tilbyder Søstjerner, Blæksprutter og Hajer, som er aldersdifferentieret hold målrettet til børn med særlige behov. "At have særlige behov" kan være børn og teenagere, som er usikre, psykisk sårbare, har motoriske udfordringer, overvægtsproblemer, ADHD eller andre særlige behov. Det er vigtigt for os, at instruktørerne særligt på disse hold sikrer, at det enkelte barn både føler altid føler sig tryg og samtidig også udfordres til at kunne dygtiggøre sig i vandet. Derfor lægger vi vægt på, at der i undervisningen skabes et tillidsforhold og en god kontakt mellem instruktører og børn/unge

Vi har på holdene for Børn med særlige behov flere instruktører/hjælpere og færre børn end vi har på vores øvrige svømmetilbud til børn og unge. Dette giver god tid og rum til individuel hjælp

Lystrup Svømning har på disse hold ikke afsat personaleressourcer til omklædning, hvorfor børn og unge, som har brug for hjælp i omklædningsrummet, skal ledsages af en voksen af samme køn som barnet

Søanemoner & Sæler - Børn med Fysisk eller Psykisk funktionsnedsættelse med personlig ledsager

Vi tilbyder et hold om ugen til børn og unge i alderen 5 - 16 år, som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, som kræver en personlig hjælper til at støtte barnet i vandet.

Halliwick konceptet er en undervisningsmetode, som er specielt udviklet til at lære fysisk funktionshæmmede at svømme og blive fuldstændig uafhængige i vandet – uden hjælp og hjælpemidler. Grundlaget er viden om og udnyttelse af vandets fysiske egenskaber. De færdigheder, som selv svært fysisk funktionshæmmede kan opnå, er ofte langt større, end hvad vedkommende på forhånd havde forestillet sig muligt.

Undervisningen foregår som styrede gruppe-aktiviteter, som skal gøre det sjovt at blive tilvænnet til vandet og at træne bestemte færdigheder. Forældrene skal hjælpe til at motivere og evt. fastholde barnet i aktiviteten samt give den fornødne støtte under vejledning af trænede instruktører. Målet er en fuldstændig tryghed og uafhængighed i vand. Den første svømmeart som indlæres er rygsvømning.

Kontakt inden tilmelding

Instruktør Lis Jørgensen

52 88 48 01Søstjerner

5 - 8 år

Holdet er for øvede som uøvede børn indenfor ovennævnte aldersgruppe. Vi underviser i svømmearterne crawl, rygcrawl, spring, vejrtrækning og dyk. Undervisningen suppleres med forskellige udfordrende lege og sjove aktiviteter Øvelserne varierer fra individuelle til gruppeøvelser alt efter børnenes behov.


Tilmeld

Aktuel pris

1.140

  • Pris for fuld sæson:
  • 1.320 kr.
Søstjerner tilbydes 1 gang om ugen: Torsdag kl. 16.30 - 17.00

Blæksprutter

8 - 12 år

Holdet er for øvede som uøvede børn indenfor ovennævnte aldersgruppe. Vi underviser i svømmearterne crawl, rygcrawl, spring, vejrtrækning og dyk. Undervisningen suppleres med forskellige udfordrende lege og sjove aktiviteter Øvelserne varierer fra individuelle til gruppeøvelser alt efter børnenes behov.


Tilmeld

Aktuel pris

1.140

  • Pris for fuld sæson:
  • 1.320 kr.
Blæksprutter tilbydes 1 gang om ugen: Torsdag kl. 17.00 - 17.30

Hajer

12 - 18 år Holdet er for øvede som uøvede teenagere indenfor ovennævnte aldersgruppe. Vi underviser i svømmearterne crawl, rygcrawl, spring, vejrtrækning og dyk. Undervisningen suppleres med forskellige udfordrende lege og sjove aktiviteter Øvelserne varierer fra individuelle til gruppeøvelser alt efter den enkelte deltagers behov.


Tilmeld

Aktuel pris

1.140

  • Pris for fuld sæson:
  • 1.320 kr.
Hajer tilbydes 1 gang om ugen: Torsdag kl. 17.30 - 18.00

Søanemoner

5 - 10 år

Holdet er for børn, som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, som kræver en personlig ledsager i vandet.

Den første svømmeart som indlæres er rygsvømning. Når børnene kan klare sig selv, begynder man evt. at arbejde med de andre svømmearter. Ved slutningen af hver sæson laves der svømmeprøver, så børnene kan se, hvor langt de er kommet i undervisningen

Søanemoner undervises om lørdagen, hvor vandet i bassinet er opvarmet til ca. 30 grader. Der vil være mulighed for at låne badekar, håndbruser og vådrums badestole i omklædningsrummet - derudover sættes en handicapvenlig trappe i vandet, så det bliver nemmere at komme til og fra bassinet.


Tilmeld

Aktuel pris

1.520

  • Pris for fuld sæson:
  • 1.795 kr.
Søanemoner tilbydes 1 gang om ugen: Lørdag kl. 11.15 - 11.45

Sæler

8 - 16 år

Holdet er for børn, som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, som kræver en personlig ledsager i vandet.

Den første svømmeart som indlæres er rygsvømning. Når børnene kan klare sig selv, begynder man evt. at arbejde med de andre svømmearter. Ved slutningen af hver sæson laves der svømmeprøver, så børnene kan se, hvor langt de er kommet i undervisningen

Sæler undervises om lørdagen, hvor vandet i bassinet er opvarmet til 30 grader. Der vil være mulighed for at låne badekar, håndbruser og vådrumsstole i omklædningsrummet - derduover sættes en handicapvenlig trappe i vandet, så det bliver nemmere at komme til og fra bassinet.


Tilmeld

Aktuel pris

1.795

  • Pris for fuld sæson:
  • 1.795 kr.
Sæler tilbydes 1 gang om ugen: Lørdag kl. 11.45 - 12.15

X