Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter Overlord 9. maj 2023
Velkommen i Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter
I det nye Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter har vi fokus på at skabe faciliteter som giver plads til alle svømmere på alle niveauer.

Vi vil blive ved med at tænke i nye former for svømmehold, som imødekommer netop dit behov for en udbytterig træning og samtidig skabe rum for, at nye målgrupper kan blive en del af vores fantastiske fællesskab.

I dag er gode idrætsfaciliteter ikke længere en selvfølge i de lokale bysamfund. Det har selvfølge mange årsager, men ét er sikkert: Udviklingen finder sted dér, hvor folk lokalt er i stand til at skabe og sikre nye projekter i samarbejde med eksterne kræfter såsom fonde og sponsorsamarbejde. For at realisere udvidelsen af Lystrup Svømmehal, skal vi lokalt være i stand til at gå forrest med at skabe og sikre projektet.

Mål og formål med Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter

Lystrup Svømnings vision om, at vi sammen med dig kan realisere projekt Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter er gået i opfyldelse. Vores ønske er, at udvide trænings- og bevægelsesmuligheder, således at vi kan kombinere og tilbyde træning, læring og leg i vand, men samtidig også have trænings- og aktivitetsmuligheder i arealet ved svømmeanlægget.
Vi har i de senere år arbejdet med forbedring af aktiviteter til forskellige målgrupper, og har derfor også involveret og engageret os i projekter, som giver os erfaring og udviklingsmuligheder for at skabe det bedst mulige interaktive miljø i det nye anlæg.

I Lystrup Svømning har vi et mål om at der 2-3 timer af den daglige undervisning skal væremålrettet borgere med særlige behov. Derfor lægger vi et stort arbejde i at skabe de bedst mulige forhold for den målgruppe.

Det nuværende kommunale 25-metersbassin bliver udvidet med et nyt flot Svømme- og Aktivitetscenter.

Det nye center indeholder et innovativt lærings- og aktivitetsmiljø bestående af et varmtvandsbassin, et sansemotoriksbassin, spabad, saunaer, Fitness- og træningsredskaber i svømmehalsmiljøet, nye store omklædningsrum og et nyt bæredygtigt og indbydende klubmiljø.

På kanten omkring det nye varmtvandsbassin er der lavet plads til træning, udstrækning og mange flere aktiviteter. Det nye klubmiljø opbygges indbyder i tråd med svømmehalsmiljøet til sjove og anderledes aktiviteter og indbydende samlingssteder.

Udemiljøet på velkomstpladsen foran ”Momentet” inspirerer børn og unge alene eller sammen med deres familier til at deltage i idræts- og motionsmiljøet. Vi har arbejdet på at udvikle miljøer og forhold, som imødekommer, at målgrupper på tværs af aldre møder hinanden og får interesse og motivation til at mødes og bruge stedet både før og efter planlagt svømmetræning/motion.

Miljøet skal inspirere til samvær og fællesskabsdannelse på tværs af alder og interesser uanset om man har sin daglige gang i centeret. Det er i vores ideologi vigtigt for os, at ”Momentet” er med til at danne rammerne for et levende og alsidigt lokalsamfund som forener aktiviteter med idrætscenteret, skolen, handelscenteret og lokalcenteret. Med inddragelse af frivillige og ansatte i klubben skal området invitere til sammenskabelse på tværs til gavn for Lystrup og omegn.

Momentet betyder ”øjeblikket”, og det er netop i øjeblikket vi gerne vil fange vores gæsterne, og få dem til at være i nuet. Derfor har Lystrup Svømning indgået et samarbejde med den lokale kunstmaler, grafiker og skulptør Hans Krull omkring kunstindragelse i ”Momentet”.

Med kunsten i ”Momentet” ønsker Lystrup Svømning og Hans Krull at udbrede kunst til ikke bare at være noget, man møder på kunstmuseer. Kunsten skal være i øjenhøjde med gæsterne og fordre til samling og samtale, samt bidrage med en helt ny dimension til det at gå i svømmehallen. Kunsten skal skabe dialog, refleksion og dannelse blandt gæsterne, men også skabe værdi for borgerne i Lystrup og virke som trækplaster for udefrakommende.

Sådan kan du støtte

Udviklingen af Lystrups nye bymidte starter hos dig! Arbejdet med udviklingen af Momentet er sket med udgangspunkt i lokalborgernes tanker og ønsker. Vi har forsøgt at efterkomme fysiske behov, såvel som sociale behov ved udarbejdelsen af miljøet i og omkring Momentet.

Vi har åbnet en konto, som kun er til donationer, så vi kan følge dem nøje, og så de ikke går til andre udgifter i Lystrup Svømning. Du kan være med til at gøre en forskel ved at støtte ved på en af følgende måder →

På forhånd tak for støtten og interessen i projektet.

  • Støtte via DGI’s gavefond – her kan du, eller dit firma støtte projektet, og alle indbetalinger er fradragsberettigede!
  • Indsætte beløbet via netbank til konto 7265 – 0001203365. I overførslen bedes du skrive ”dit navn + mobilnummer”
  • Mobilepay til nummer 25 59 10
  • Ved større donationer over 1.000 kr., så hører vi gerne høre fra dig – Vi vil gerne dele gode historier samt samarbejde
  • Har du andre forslag eller interesse i at støtte/hjælpe på anden vis, så bedes du kontakte formand Camilla Jørgensen på mobil 26 70 97 03
Se dem, som har støttet projektet

Lystrup Svømning styrer og finansierer selv processen, og en stor del af finansieringen er derfor rejst gennem adskillige arrangementer og frivilligt arbejde. Det er et stort projekt at løfte, og Lystrup Svømning har derfor også startet diverse indsamlinger bl.a. i samarbejde med den lokale Aarhuskunstner Hans Krull, der har signeret 200 plakater af sit kendte maleri “Mågekysset” – hele overskuddet herfra går ubeskåret til Projekt Svømme- og Aktivitetscenter: Momentet. Aarhus Kommune har desuden i årene 2013-2015 afsat i alt 2,7 millioner til projektet gennem deres anlægspulje.

Midler doneret og indtjent til projektet i alt opgjort februar 2021: 23.823.590 kr.

Organisationer og fonde:
Virksomheder:
Nedenfor kan du finde vores regnskaber fra tidligere indsamlinger via Indsamlingsnævnet: