Verdensmål og bæredygtighed Overlord 10. maj 2023
Verdensmål og bæredygtighed
Vi har valgt, at Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter har en bæredygtige profil og tilgang til drift og indkøb.

Vi arbejder derfor målrettet med delmål inden for 5 udvalgte verdensmål. Derfor fokuserer vi kontinuerligt på, at vi i høj grad sætter positive aftryk på verden og dermed også vores lokalsamfund. 
Det er en mærkesag for os, at vejen fra hensigt til handling er kort, således at vi aktivt bidrager til den bæredygtige udvikling.

Du kan herunder se de verdensmål, som vi har lænet os op ad samt, hvordan vi arbejder med de 5 udvalgte verdensmål.

I Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter arbejder for verdensmål 6 med udgangspunkt i indsatserne:

 • Vi anvender altid kun miljøvenlige rengøringsmidler
 • Vi anvender showergel, håndsæbe og håndsprit som er produceret af naturlige ingredienser samt i genanvendeligt emballage
 • Vi tilbyder i svømmehalsmiljøet drikkevand i vandfontæne til gavn for alle besøgende
 • Vi har en underjordisk vandtank til genanvendelse af vend fra alle bassiner i Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter
 • Vi bruger computerstyret vandbehandling for at minimere miljøpåvirkning
 • Vi har sæbe, håndsprit og håndcreme på alle toiletter for at sikre et rent miljø og minimering af bakterier
 • Vi har daglig rengøring og kontrol for et så baktiefrit miljø så muligt.

I Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter arbejder for verdensmål 8 med udgangspunkt i indsatserne:

 • Vi skaber nye jobs i vores lokalsamfund for aldersgrupper fra 13 år og op
 • Vi ansætter gerne personer i Flexjob, arbejdsprøvning eller lign ordninger. Vi værner om et godt arbejdsliv, hvor der er plads til alsidighed og rummelighed
 • Vi holder løbende workshops, møder og har dialog med vores ansatte og frivililge, så vi inddrager og anerkender alle, som løser opgaver, arbejder og hjælper såvel Lystrup Svømning som Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter
 • Vi tilbyder kurser, uddannelse og inspirationsmøder for ansatte kan udvikle sig og tilegne sig flere kompetancer
 • Vi har fokus på et godt arbejdsmiljø, værdigrundlag, miljø og kultur
 • Vi holder medarbejderudviklingssamtaler med alle ansatte uanset alder og antal ugentlige arbejdstimer
 • Vi giver løn for fast arbejde og har løntrin som svarer til anciennitet
 • Vi værner og et godt og anerkendende frivillighedsnetværk til styrkelse af foreningslivet, lokalsamfundet og idrætten

I Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter arbejder for verdensmål 11 med udgangspunkt i indsatserne:

 • Vi skaber gode udendørs arealer med grønne områder, som er åbne for offentlig adgang 
 • Vi er et inkluderende foreningsfællesskab som bestræber sig på at have plads og rummelighed til alle 
 • Vi involverer lokale frivillge i foreningsarbejdet og samtaler med især unge besøgende om at holde udeareal fri for affald og hærværk 
 • Vi arrangerer løbende events og aktiviteter med folkeoplysnende indhold 
 • Vi engagerer det lokale erhvervs- og instituttionsliv i et bredt spektrum af vores aktiviteter 
 • Vi har en grøn tilgang og værner om affaldssortering, korrekt bortsskaffelse af miljøfarligt affald og aftaler med Lystrup Skole om fælles affaldsplan. 

I Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter arbejder for verdensmål 12 med udgangspunkt i indsatserne:

 • Vi benytter LED belysning og at minimere strømforbrug 
 • Vi har sensorstyring på både vand og lys for at minimere forbrug og nedsætte lysstyrken for ikke at bruge mere el end nødvendigt. 
 • Vi benytter og sælger kun produkter, som er er emballeret i genanvendt plast og hvor selve produktet er udvikling af naturlige ingredienser 
 • Vi håndterer kemikalier og farligt affald ansvarligt
 • Vi har en aftale om genbrug af vores fritureolie, som hentes i tønder og anvendes i reproducering 
 • Vi renser og genanvender en stor del af vandet i Momentets bassiner – vandet genanvendes vha. en skylletank, som er gravet ned i jorden uden for Momentet. 
 • Vi følger retningslinjer og regler for affaldssortering 

I Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter arbejder for verdensmål 15 med udgangspunkt i indsatserne:

 • Vi har dedikeret større arealer og skrænkten mellem boldbaner og Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter til at være vildeng for bevaring af biodiversitet 
 • Vi planter hjemmehørende buske, blomster og planter for at støtte insekt, fulge og svampeliv 
 • Vi “plante-kompenserer” arealer med stenbelægning ved at anvende plantekasser og krukker 
 • Vi anvender udelukkende biologiske bekæmpelsesmidler 
 • Vi formidler budskabet om biodiversitet med udgangspunkt i vores vilde arealer og hjemmehørende planter. 

Derfor er vi glade for at have modtaget støtte fra Friluftsrådet til at skabe grønne udeområder, som kan være med til at bevare biodiversitet og insektbestand. Det er vores vision at alle vores flisebelagte arealer skal kompenseres med arealer med vildeng og plantekasser med hjemmehørende planter og urter. Til dette har vi  modtaget blomsterfrø fra Aarhus Frøpulje til at skabe ”Vildmarksskrænten”. Denne skrænt indrammer Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter med vilde blomster og et summende liv af bier og insekter. Vi står ikke alene i kampen for at bevare biodiversitet i den danske natur. Vi er gennem vores vildmarksskrænt en del af #DKVild – et vildere Danmark, en landsdækkende kampagne for at bevare og skabe mere vild natur i Danmark. Ligeledes bidrage vi til Aarhus kommunes kamp for at blive ”Danmarks vildeste kommune”.