Etisk komité og Whistleblowerordningen Overlord 10. maj 2023
Etisk komité og Whistleblowerordningen
Vi har valgt, at Momentet Lystrup Svømme og Aktivitetscenter har en bæredygtige profil og tilgang til drift og indkøb.

Etiske komité og whistleblowerordningen skal hjælpe idrættens forbund, foreninger, instanser og atleter, der er kommet i klemme, eller som har oplysninger om nogen, der er kommet i klemme. De får hermed et uafhængigt sted at gå til.

Baggrunden for beslutningen om at oprette Etisk komité er, at vi sammen med forbundene ønsker at fremme etisk forsvarlig adfærd og ansvarligt lederskab i bred forstand.

Etiske komite og whistleblowerordningen er helt uafhængig af DIF, og alle henvendelser og sager bliver fortroligt behandlet af Etisk komité.

Danmarks Idrætsforbund (DIF) har etableret Etisk Komité på baggrund af en række governance-anbefalinger.
Etisk Komité i DIF skal både kunne vise og dokumentere organisationens governance-forhold, og den kan være retningsvisende og udvikle governance-profilen for både DIF og specialforbundene.