Netværk og organisationer

Netværk og organisationer

Lystrup Svømning indgår i mange forskellige netværk og er medlem af en stribe foreninger og organisationer. Læs herunder,
hvilke vi er en del af og hvordan medlemskaberne bidrager til foreningsudvikling.Tryk på ikonet for netværket eller
organisationen for at læse mere


 

Svømning og idræt

DGI er en landsdækkende idrætsorganisation, der styrker de frivillige foreninger, for at engagere flest mulige i idræt og motion. Medlemskabet i den landsdækkende organisation giver klubben mulighed for at uddanne og opkvalificere vores personale igennem relevante kurser. Derudover giver medlemskabet hos DGI os mulighed for at modtage sparing indenfor træningskoncepter og foreningsledelse samt at deltage i kurserer/seminarer om foreningsdeltagelse og -udvikling. Yderligere bruger Lystrup Svømning DGI til at netværksdanne og ideudvikle med øvrige idrætsforeninger.  

Dansk Svømmeunion er et specialforbund under Dansk Idrætsforbund og har til opgave at fremme svømmesport og livredning. Som medlem af Dansk Svømmeunion er Lystrup Svømning samtidigt en del af DIF. Yderligere giver medlemsskabet hos Dansk Svømmeunion Lystrup Svømning adgang til sparring inden for forenings- og konceptudvikling, adgang til kampagner som Bevæg dig for livet, deltagelse i Den store svømmedag, uddannelse af vores instruktører, materiale om alternative svømmeaktiviteter og meget mere. Derudover giver medlemskabet os mulighed for at deltage i diverse vandpolomesterskaber.

Idrættens analyseinstitut IDAN, skaber overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt. IDAN forum, et udviklingsforum sat i søen af IDAN, styrker netværksdannelse, formidling af viden og foreningsudvikling. Som en del af IDAN forum får Lystrup Svømning et stort indblik i de seneste undersøgelser og udvikling inden for idrætten.  

Idrætsplatformen er et fagligt og socialt netværk for alle aktører i den brede idrætssektor, der brænder for en mangfoldig, levende og ambitiøs idrætssektor. Som en del af platformen indgår Lystrup Svømning i et netværk, der er med til at aktivitetsudvikle og forbinde foreningen med relevante samarbejdspartnere.

Idrætssamvirket Aarhus er en paraply- og interesseorganisation for århusianske idrætsforeninger, som arbejder for at bedre vilkårene for den århusianske idræt. Lystrup Svømning er gennem Lystrup IF medlem af Idrætssamvirket Århus. Vi bruger samvirket til dialog til foreningsudvikling, byggeprojekt, samtale med Århus kommune samt sparring på vores fondsansøgninger. Derudover søger vi ved idrætssamvirkets puljer tilskud til kurser og idrætsseminarer til vores instruktører og idrætsledere.

ConnectSport er et aktivt vidensdelingsnetværk indenfor driften af idrætsanlæg. Her finder vi inspiration og holder os opdateret på hvad der sker indenfor drift af nye og gamle idrætsanlæg. ConnectSport står bag både sportslige og kulturelle arrangementer, hvor vi møder kollegaer fra forskellige dele af idrætsverdenen, som vi kan netværke med og lære af.


Erhverv

Erhverv Lystrup fremmer relationer mellem lokalområdets erhvervsdrivende og øger kendskabet til erhvervslivet i Lystrup. Som en del af Erhverv Lystrup har vi hos Lystrup Svømning mulighed for at indgå i netværksdannende aktiviteter med lokalområdets erhvervsliv. Igennem disse relationer samarbejder Lystrup Svømning blandt andet med erhvervslivet om at være i stand til at danne rammerne om et nyt attraktivt udemiljø.

 


Særlige behov og handicap

Børnebasen samler frivillige, private og interne sociale tilbud til børne-, unge- og familieområdet, så fagpersoner kun skal søge ét sted for at finde de bedste sociale tilbud. Lystrup Svømnings hold for børn og unge med særlige behov er registreret på Børnebase, da vi gerne vil gøre det lettere for familier med børn og unge med særlige behov at finde os.

Lystrup Svømning er medlem af Parasport Danmark, som er handicapidrættens specialforbund. Vi sparer og udvikler i samarbejde med Parasport i arbejdet med at øge idrætsaktiviteten og sikre kvaliteten i vores tilbud til børn og unge med særlige behov.

IFEL Special Sport arbejder for at danske børn og unge med særlige behov får adgang til sport og foreningsliv – nu og som voksne. Lystrup Svømning er registreret i Specialsport Guiden som Special Sport udgiver med henblik på kortlægger idrætstilbud til mennesker med særlige behov. Derudover udvikler de specialhold i fællesskab med foreningslivet og faciliteter netværk mellem klubber og netværk.

Lystrup Svømning er som Velkomstforening en del af VelkomstAlliancen, der arbejder på at forene, forstærke og udbrede gode velkomster. Lystrup Svømning har som Velkomstforening et ekstraordinært fokus på at byde alle nye medlemmer velkommen i foreningen. Nogen har måske aldrig været en del af en forening før, mens andre lige er flyttet til byen eller landet. Uanset hvad, gør vi en ekstraordinærindsats for, at alle medlemmer bliver inviteret ind i foreningsfællesskabet.


Vandbehandling

Lystrup Svømning er medlem af Danske Svømmebade, som er en landsdækkende interesseorganisation, der arbejder strategisk med et bredt felt af tekniske, driftsmæssige og politiske opgaver inden for svømmebadssektoren. Herigennem har vi adgang til forskellige aktører i branchen og let adgang til viden og erfaringer om danske svømmebade.